Jeroen Deckers

Wie sta ik bij?

Mijn consultancy, sinds 2003, richt ik op kunstenaars, politici, andere topfunctionarissen. 

Wat heb jij nodig?

Twijfels, onzekerheden en conflicten hebben iets ongemakkelijks, maar in mijn praktijk zie ik daarin ook aanleiding tot creativiteit en veerkracht. Welke interventies zijn nodig om je doelen te bereiken? Afhankelijk van de urgentie die wij samen zien, wil ik je bijstaan in je denkproces. Een vertrekpunt dat ik vaak kies voor het eerste gesprek is het onderscheid dat je maakt tussen het verlangen en de wil. Heb  je dat onderscheid eenmaal scherp voor de geest, dan wordt het overdenken van je dagelijks handelen eenvoudiger.

Mijn ondersteuning

Mijn vragen, denkmodellen en doe-opdrachten die je mee naar huis krijgt, ondersteunen creativiteit en originaliteit. Grondig denkwerk vouwt prachtig uit in repertoire dat jouw geloofwaardigheid vergroot als kunstenaar, politicus of topmanager. Je kunt rekenen op mijn kritische vragen en ook op mijn discretie en terughoudendheid waartoe ik mij verplicht weet. Ik sta er bovendien voor in dat je zult genieten van het unieke zelf waarover je beschikt. Ik ben niet lid van enige politieke partij, nooit geweest. Je bent welkom op een vrijplaats.

Het essay, een uitgeschreven landing

Een specifieke vorm waarin ik actief met je mee kan denken is het essay, het geschreven ‘uitprobeersel’. Ik kan impressies over je praktijk schrijven door middel van interviews met jou, met enkele van je relaties en met mensen die jou op afstand volgen. Als je zelf graag schrijft kan ik je daarin bijstaan door middel van afgebakende schrijfopdrachten die ik je meegeef en feedback op je essay. Je kunt het essay helemaal voor jezelf houden, maar je kunt dit ook gebruiken als onderdeel van het portfolio dat je gebruikt bij acquisitie en sollicitatie. Sommige kunstenaars streven een openbare publicatie na, zoals hier. Mijn praktijk in de wereld van de politiek heeft mij gemotiveerd om te starten met een handboek over integriteitskwesties. Hier lees je een geanonimiseerde case uit dit handboek.

Over mij

Mijn kennis en ervaring vinden hun oorsprong in een praktijk van ongeveer twintig jaar in het openbaar bestuur. Mijn consultancy startte rond de eeuwwisseling. Ik ben vanaf 1984 autodidactisch gevormd in de wereld van de kunsten, het design, HRM, de communicatie, de sociale geografie, de filosofie en de humanistiek. Wil je details weten van mijn achtergrond, dan kun je het beste mijn LinkedIn-profiel raadplegen.

Financiën

Vergoedingen die ik voor mijn inspanningen vraag, zijn niet in steen gehouwen. Wij stellen die in gezamenlijkheid vast, ook naar gelang de budgettaire mogelijkheden. Een afrekenprincipe dat ik huldig heb ik geleend van de buurtsuper: mocht je niet tevreden zijn, dan breng ik je geen kosten in rekening. Zonder enige discussie daarover.